Ми вас вітаємо!

«Толерантність – основа взаємодії».

У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності (16 листопада) та з метою формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, задля пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних відносин між учасниками навчально-виховного процесу 14 листопада 2018 року у 8-Б класі відбувлося заняття з елементами тренінгу «Толерантність – основа взаємодії».
Метою заняття було звернути увагу учнів на необхідність дотримуватись принципів терпимості, доброзичливості, взаємної поваги та мирного співіснування.
У ході виховної години учні мали змогу визначити людські якості та чесноти, які необхідні для мирного життя, проаналізувати вислови відомих особистостей минулого та сучасності щодо толерантного ставлення, відчути психологічний стан людини, яка за певними ознаками відрізняється від решти.
Аналіз ситуацій дозволив запропонувати свої шляхи виходу із конфліктних ситуацій. Учні шукали різні способи вирішення конфлікту, який міг трапитися з кожним.
Життєві ситуації розкрили такі проблеми, як формування моральних якостей, взаємовідносини у колективі. Така форма роботи стимулювала підлітків до інтенсивної творчої праці, вміння бачити соціальний світ не тільки крізь призму теоретичних положень, але й в контексті живої реальності.
Проведені вправи дали можливість учням ще раз переконатися, що у світі діють закони добра, терпимості, чесності, щирості, співпереживання та любові, а толерантність врятує світ.