Ми вас вітаємо!

Інклюзія – сучасний напрямок української освіти (ІІ модуль)

26 жовтня на базі ЗОШ №9 м. Умань проведено другий практичний модуль з теми «Педагогічний супровід молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання» (тренер – Федоренко Оксана, канд..пед.наук, с.н.с. лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України).

Учасники розглянули особливості розвитку учнів з порушеннями слуху, що диктують потребу у підсиленні сприймання й розрізнення аудіальної інформації, підсилену підтримку мовного й мовленнєвого розвитку, підтримку у формуванні позиції учня, самостійності, комунікації з однолітками тощо. Власне означені особливості й визначили напрями й зміст практикуму для педагогів.

Разом ми :
-ознайомилися з особливостями реалізації корекційно-розвиткової дяльності під час уроків

- конструювали ситуації навчальної й соціальної активності учнів з порушеннями слуху.


У підсумку – емоційно, натхненно, через розуміння практичної доцільності низки вправ для збагачення й активізації словникового запасу та розвитку мовлення учнів з порушеннями слуху зростили дерево «педагогічної підтримки».