Ми вас вітаємо!

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Відомості про приміщення та матеріально-технічну базу

Назва показника

Усього

Загальна площа всіх приміщень (кв.м)

2573

Кількість класних кімнат (включаючи навчальні кабінети і лабораторії)

26

Кількість навчальних кабінетів

Математики

2

Фізики

1

Хімії

1

Біології

1

Географії

1

Української мови та літератури

2

Іноземної мови

3

Основ інформатики та обчислювальної техніки

     у них обладнано робочих місць з комп’ютером

2

17

Майстерні

1

Кількість комп’ютерів у закладі

Всього

53

Із них

  стаціонарні ПК

37

  ноутбуки

16

Кількість класів з інтерактивними поверхнями (проектор та інтерактивна дошка)

1

Кількість класів із засобами візуалізації (без інтерактивну)

15

Кількість телевізорів

13

Кількість принтерів

11

Площа приміщень закладу, покрита Wi-Fi (кв.м)

563

Відомості про використання корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання

Розвиваючі ігри для м’язового тренування рук

1

Моделі звукові та інтерактивні

1

Обладнання для дітей з порушенням слуху

1

Обладнання колективного користування

1

Обладнання для кабінету психологічної реабілітації

1